دیدار رئیس صندوق سرمایه گذاری شمالغرب کشور و هیئت همراه ایشان با آقای دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند .

دیدار رئیس صندوق سرمایه گذاری شمالغرب کشور و هیئت همراه ایشان با آقای دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20376
کد خبر
20376