🔷دیدار دکتر کاظم زاده رئیس انجمن طب سنتی استان با دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند و بررسی پتانسیل های موجود در هشت بهشت سهند

🔷دیدار دکتر کاظم زاده رئیس انجمن طب سنتی استان با دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند و بررسی پتانسیل های موجود در هشت بهشت سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20216
کد خبر
20216