✅ دیدار دکتر پورشریفی رئیس آموزش و پرورش شهرستان اسکو با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت تقدیر از ایشان درخصوص جبران کمبودهای مدارس شهر جدید سهند و تقاضای احداث مدارس دیگر

✅ دیدار دکتر پورشریفی رئیس آموزش و پرورش شهرستان اسکو با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت تقدیر از ایشان درخصوص جبران کمبودهای مدارس شهر جدید سهند و تقاضای احداث مدارس دیگر

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22566
کد خبر
22566