✅ دیدار دکتر موسوی مدیر شعب بانک سپه آذربایجان شرقی و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت تقدیر و تشکر و تبادل نظر برای توسعه همکاری های فیمابین

✅ دیدار دکتر موسوی مدیر شعب بانک سپه آذربایجان شرقی و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت تقدیر و تشکر و تبادل نظر برای توسعه همکاری های فیمابین

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22573
کد خبر
22573