دیدار دکتر مقدس پور رئیس درمان سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی بهمراه دکتر فتح زاده معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند و مذاکره جهت احداث پلی کلنیک تخصصی در شهر جدیدسهند

دیدار دکتر مقدس پور رئیس درمان سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی بهمراه دکتر فتح زاده معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند و مذاکره جهت احداث پلی کلنیک تخصصی در شهر جدیدسهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20073
کد خبر
20073