دیدار دکتر قره باغی رئیس دانشگاه صنعتی سهند و دکترپناهی معاونت دانشگاه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند.

دیدار دکتر قره باغی رئیس دانشگاه صنعتی سهند و دکترپناهی معاونت دانشگاه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20537
کد خبر
20537