دیدار دکتر فتح زاده معاون منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

دیدار دکتر فتح زاده معاون منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22577
کد خبر
22577