دیدار دکتر فتحی مدیرکل اداره تعاون ، کار و امور اجتماعی استان آذربایجان شرقی جهت عرض تبریک و تشکر از دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند بخاطر واگذاری زمین به اتحادیه مرکزی تعاونی های مسکن کارگران ایران (اسکان) برای ساخت تعداد 1500 واحد مسکن و درخواست مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن اداره کل در خصوص تأمین مسکن برای کارکنان آن اداره و قول مساعد مدیرعامل شرکت عمران

دیدار دکتر فتحی مدیرکل اداره تعاون ، کار و امور اجتماعی استان آذربایجان شرقی جهت عرض تبریک و تشکر از دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند بخاطر واگذاری زمین به اتحادیه مرکزی تعاونی های مسکن کارگران ایران (اسکان) برای ساخت تعداد 1500 واحد مسکن و درخواست مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن اداره کل در خصوص تأمین مسکن برای کارکنان آن اداره و قول مساعد مدیرعامل شرکت عمران

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22467
کد خبر
22467