دیدار دکتر بیت الهی رئیس زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی با دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند وبررسی و گفتگو در خصوص بافت شهر جدید سهند، در این دیدار دکتر بیت الهی با اشاره به گسل تبریز و ساخت وسازهادر تبریز اشاره کرده و فرمودند شهر جدید سهند با شهر سازی مدرن و بعنوان سرریز جمعیتی شهر تبریز مطمئنا بهترین شهر برای زندگی می باشد.

دیدار دکتر بیت الهی رئیس زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی با دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند وبررسی و گفتگو در خصوص بافت شهر جدید سهند، در این دیدار دکتر بیت الهی با اشاره به گسل تبریز و ساخت وسازهادر تبریز اشاره کرده و فرمودند شهر جدید سهند با شهر سازی مدرن و بعنوان سرریز جمعیتی شهر تبریز مطمئنا بهترین شهر برای زندگی می باشد.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20540
کد خبر
20540