دیدار دکتر آل هاشم مدیرکل امور عشایر ، دکتر بهداد مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجانشرقی و دکتر حجازی رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی غذایی تبریز با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=25248
کد خبر
25248