دیدار دکتر آریانی رئیس تعاونی سازمانی پتروشیمی تبریز بهمراه حاج آقا شیخ جماران با دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند و بررسی پروژه های مشارکتی در شهر سهند .

دیدار دکتر آریانی رئیس تعاونی سازمانی پتروشیمی تبریز بهمراه حاج آقا شیخ جماران با دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند و بررسی پروژه های مشارکتی در شهر سهند .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20723
کد خبر
20723