✅ دیدار حیدریان مدیر مسکن ناجا و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص تأمین مسکن پرسنل ناجا در چارچوب برنامه طرح اقدام ملی مسکن

✅ دیدار حیدریان مدیر مسکن ناجا و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص تأمین مسکن پرسنل ناجا در چارچوب برنامه طرح اقدام ملی مسکن

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22578
کد خبر
22578