دیدار حجت الاسلام دکتر امینی مدیرعامل و حجت الاسلام حسینی معاونت اجرایی پژوهش و آموزش موسسه فرهنگی قرآنی و عترت جامعه الآیات الکریمه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند برای درخواست زمین جهت احداث موسسه فرهنگی قرآنی از مهدکودک تا دانشگاه در شهر جدید سهند و موافقت مدیرعامل شرکت عمران طبق ضوابط و اساسنامه شهرهای جدید.

دیدار حجت الاسلام دکتر امینی مدیرعامل و حجت الاسلام حسینی معاونت اجرایی پژوهش و آموزش موسسه فرهنگی قرآنی و عترت جامعه الآیات الکریمه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند برای درخواست زمین جهت احداث موسسه فرهنگی قرآنی از مهدکودک تا دانشگاه در شهر جدید سهند و موافقت مدیرعامل شرکت عمران طبق ضوابط و اساسنامه شهرهای جدید.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21438
کد خبر
21438