دیدار جهانگرد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اسکو با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند برای پیشنهادتوسعه ورزش در شهر جدید سهند و موافقت مدیرعامل شرکت عمران  در این خصوص و انتخاب اصغر سلیمی رئیس امور اداری و پشتیبانی شرکت عمران  با حفظ سمت به عنوان مسئول ورزش شرکت عمران شهر جدیدسهند

دیدار جهانگرد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اسکو با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند برای پیشنهادتوسعه ورزش در شهر جدید سهند و موافقت مدیرعامل شرکت عمران  در این خصوص و انتخاب اصغر سلیمی رئیس امور اداری و پشتیبانی شرکت عمران  با حفظ سمت به عنوان مسئول ورزش شرکت عمران شهر جدیدسهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21268
کد خبر
21268