دیدار جمعی از همکاران بازنشسته اداره راه و شهرسازی استان با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند

دیدار جمعی از همکاران بازنشسته اداره راه و شهرسازی استان با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21356
کد خبر
21356