✅ دیدار اعضای تعاونی مسکن پرسنل مرزبانی با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص تأمین مسکن پرسنل مرزبانی و قول مساعد مدیرعامل شرکت عمران

✅ دیدار اعضای تعاونی مسکن پرسنل مرزبانی با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص تأمین مسکن پرسنل مرزبانی و قول مساعد مدیرعامل شرکت عمران

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22574
کد خبر
22574