دیدار استاد احد تبریزی هنرمند و مجسمه ساز بزرگ تبریزی با دکتر مصطفوی مدیر عامل عمران شهر جدید سهند جهت اجرای کارهای جدید در شهر سهند.

دیدار استاد احد تبریزی هنرمند و مجسمه ساز بزرگ تبریزی با دکتر مصطفوی مدیر عامل عمران شهر جدید سهند جهت اجرای کارهای جدید در شهر سهند.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20426
کد خبر
20426