دیدار آقای کامران جمشیدی سرمایه گذاربیمارستان با دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند

دیدار آقای کامران جمشیدی سرمایه گذاربیمارستان با دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21094
کد خبر
21094