دیدار آقای میرزا آقازاده رئیس دادگستری شهرستان اسکو و آقای عبدی دادستان شهرستان اسکو با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند و تبادل نظر در خصوص ایجاد مکانهای تفریحی ،فرهنگی ورزشی در شهر جدید سهند

دیدار آقای میرزا آقازاده رئیس دادگستری شهرستان اسکو و آقای عبدی دادستان شهرستان اسکو با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند و تبادل نظر در خصوص ایجاد مکانهای تفریحی ،فرهنگی ورزشی در شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20287
کد خبر
20287