دیدار آقای مهندس پور بزرگ مدیر کل پست استان و هیئت همراه ایشان با آقای دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند

دیدار آقای مهندس پور بزرگ مدیر کل پست استان و هیئت همراه ایشان با آقای دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند و مهندس حناچی مدیر املاک و حقوقی جهت تفاهم نامه احداث اداره پست شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20072
کد خبر
20072