دیدار آقای رضایی رئیس کمیته امداد امام خمینی شهر ستان اسکو با آقای دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند.

دیدار آقای رضایی رئیس کمیته امداد امام خمینی شهر ستان اسکو با آقای دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20377
کد خبر
20377