دیدارمسئولین تعاونی مرکز آموزش ناجا با دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهندجهت احداث مجتمع مسکونی برای کارکنان آن مرکز .

دیدارمسئولین تعاونی مرکز آموزش ناجا با دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهندجهت احداث مجتمع مسکونی برای کارکنان آن مرکز .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20323
کد خبر
20323