دیدارسرپرست شهرداری منطقه هفت شهرتبریز و هیئت همراه ایشان با دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص راه دسترسی شهرک صنعتی شهیدمدنی تبریز در مسیر آزادراه تبریز،سهند.

دیدارسرپرست شهرداری منطقه هفت شهرتبریز و هیئت همراه ایشان با دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص راه دسترسی شهرک صنعتی شهیدمدنی تبریز در مسیر آزادراه تبریز،سهند.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20427
کد خبر
20427