دکتر مصطفوی گفت : واحد املاک و حقوقی و واگذاری از واحدهای پیشرو در کل شهرهای بوده که اگر بخش زمین حذف گردد ، این واحد ماهیت خود را از دست خواهد داد و همکاران این واحد بایستی احساس مسئولیت بیشترکرده و با برنامه ریزی و متمرکز شدن روی کارشان ، مشکلات پیش روی این واحد را مرتفع نمایند.
وی افزود : از مهمترین و حساس ترین موضوعی که باید مدنظر قرار گیرد ، اصل تکریم ارباب رجوع بوده که تمام مراجعین محترم باید با حل امورات آنان با رضایت کامل محل شرکت را ترک نمایند .

وی تاکید کرد : همکاران این واحد باید به قوانین ، اساسنامه و ضوابط و مقرارت کارشان آشنایی کامل داشته و اطلاعات آنان بروز باشد.
در خاتمه مدیر عامل شرکت عمران از زحمات مهندس خلیل نژاد مسئول امور املاک و واگذاری شرکت عمران تقدیر و به مهندس قلیپور مسئول جدید این واحد آرزوی موفقیت نمود.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21750
کد خبر
21750