دومین روز تهیه و تولید ۴۰۰۰هزارعدد ماسک ویژه شهروندان شهر سهند و توزیع رایگان آن برای مجتمع های مساکن مهر با مشارکت شرکت عمران شهر جدید سهند و مرکز نیکوکاری شهیدان دادی با هدف پیشگیری از انتقال ویروس کرونا.

دومین روز تهیه و تولید ۴۰۰۰هزارعدد ماسک ویژه شهروندان شهر سهند و توزیع رایگان آن برای مجتمع های مساکن مهر با مشارکت شرکت عمران شهر جدید سهند و مرکز نیکوکاری شهیدان دادی با هدف پیشگیری از انتقال ویروس کرونا.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20002
کد خبر
20002