✅ در این جلسه مقرر گردید پروژه های ؛ بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی فدک فاطمیه ، دهکده ورزشی و تقاطع غیر همسطح ورودی مشرف به فاز۴ ، سهند و اسکو به عنوان پروژه های شاخص تعریف شوند .
آماده سازی محلات ۶ و ۸ فاز ۴ ، اجرای طرح‌های ورودی شهر و میدان مادر ، اجرای پارک های ۵ هکتاری ، ۷ هکتاری و ۳/۵ هکتاری ، اجرای پروژه مجتمع فرهنگی فاز ۳ ، اجرای پروژه مجتمع ورزشی فاز ۴ ، آماده سازی و آسفالت ورودی جاده هشت بهشت ، طراحی میدان شهید پورشریفی ، اجرای المان میدان شرکت عمران ، طرح کمربند جنوبی در مسیر رفت و برگشت شهرداری ، سردرب ورودی هشت بهشت ، استقرار بیلبورد در مسیر هشت بهشت ، استقرار تندیس سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در کتابخانه مرکزی ، عملیات اجرایی پارک ۳ هکتاری میلاد شهر جدید گلمان از جمله مسائلی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

✅ در این جلسه مقرر گردید پروژه های ؛ بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی فدک فاطمیه ، دهکده ورزشی و تقاطع غیر همسطح ورودی مشرف به فاز۴ ، سهند و اسکو به عنوان پروژه های شاخص تعریف شوند .
آماده سازی محلات ۶ و ۸ فاز ۴ ، اجرای طرح‌های ورودی شهر و میدان مادر ، اجرای پارک های ۵ هکتاری ، ۷ هکتاری و ۳/۵ هکتاری ، اجرای پروژه مجتمع فرهنگی فاز ۳ ، اجرای پروژه مجتمع ورزشی فاز ۴ ، آماده سازی و آسفالت ورودی جاده هشت بهشت ، طراحی میدان شهید پورشریفی ، اجرای المان میدان شرکت عمران ، طرح کمربند جنوبی در مسیر رفت و برگشت شهرداری ، سردرب ورودی هشت بهشت ، استقرار بیلبورد در مسیر هشت بهشت ، استقرار تندیس سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در کتابخانه مرکزی ، عملیات اجرایی پارک ۳ هکتاری میلاد شهر جدید گلمان از جمله مسائلی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23253
کد خبر
23253