در راستای نهضت جهاد فضای سبز و تحقق شعار ” هر شهروند یک درخت ” کاشت چندین اصله درخت و درختچه در اطراف میدان شهید باکری و بازدید دکتر مصطفوی از مراحل انجام کار

در راستای نهضت جهاد فضای سبز و تحقق شعار ” هر شهروند یک درخت ” کاشت چندین اصله درخت و درختچه در اطراف میدان شهید باکری و بازدید دکتر مصطفوی از مراحل انجام کار

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22175
کد خبر
22175