⏪مسابقه تایم تریل انفرادی جاده
🔹آیدین بامراد مقام دوم
🔹علی لبیب مقام سوم

⏪مسابقه پیست رشته تیم اسپرنت
🔹شرکت عمران شهرجدیدسهند مقام سوم

با نفرات:
🔹مسعودخاکی.آیدین بامراد.مهدی مطاعی

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21739
کد خبر
21739