خدمتی دیگر از شرکت عمران شهر جدید سهند
مراحل پایانی کتابخانه سردار شهید سلیمانی و محوطه و کاشت فضای سبز آن واقع در فاز دو

 خدمتی دیگر از شرکت عمران شهر جدید سهند
مراحل پایانی کتابخانه سردار شهید سلیمانی و محوطه و کاشت فضای سبز آن واقع در فاز دو

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23573
کد خبر
23573