مدیرعامل شرکت عمران در این مراسم گفت: برای اینکه شهر جدید سهند همچنان به عنوان شهر سالم باشد، باید ورزش را جزو اولویت ها قرار دهیم.
وی افزود: ورزش هزینه نیست و هر چه به آن هزینه کنیم، از آن طرف هزینه درمان را کم کرده ایم.
وی تاکید کرد: ورزش باید ادامه دار بوده و سعی شود تا یک ماه دیگر شرکت کنندگان با حضور حداکثری باشد.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=24755
کد خبر
24755