حضور مهندس چاغروندی مدیر کل فنی و اجرایی شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید در شهر جدید سهندو دیدار با دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدیدسهند و بازدید از آزادراه تبریز،اندیشه،سهند و بررسی پیشرفت کار پروژه.

حضور مهندس چاغروندی مدیر کل فنی و اجرایی شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید در شهر جدید سهندو دیدار با دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدیدسهند و بازدید از آزادراه تبریز،اندیشه،سهند و بررسی پیشرفت کار پروژه.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20327
کد خبر
20327