✅ حضور مهندس تهنیت رییس اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان اسکو در شرکت عمران جهت تحویل سند عرصه مساکن مهر به متقاضیان خرید عرصه مساکن مهر و تقدیر و تشکر دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از مهندس تهنیت بخاطر همکاری با شرکت عمران در تسریع صدور اسناد مساکن مهر

✅ حضور مهندس تهنیت رییس اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان اسکو در شرکت عمران جهت تحویل سند عرصه مساکن مهر به متقاضیان خرید عرصه مساکن مهر و تقدیر و تشکر دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از مهندس تهنیت بخاطر همکاری با شرکت عمران در تسریع صدور اسناد مساکن مهر

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23027
کد خبر
23027