حضور دکتر منادی نماینده مردم تبریز-اسکو- آذرشهر در مجلس شورای اسلامی بهمراه دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند ،اعضای هیئت مدیره شرکت عمران، مهندس وکیلی شهردار شهر سهند ورئیس شورای شهر در هشت بهشت شرکت عمران سهند و بازدید از پروژه های عمرانی و ورزشی.

حضور دکتر منادی نماینده مردم تبریز-اسکو- آذرشهر در مجلس شورای اسلامی بهمراه دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند ،اعضای هیئت مدیره شرکت عمران، مهندس وکیلی شهردار شهر سهند ورئیس شورای شهر در هشت بهشت شرکت عمران سهند و بازدید از پروژه های عمرانی و ورزشی.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20715
کد خبر
20715