حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند در پتروشیمی تبریز و دیدار با دکتر درفشی مدیرعامل پتروشیمی تبریز و عقد تفاهم نامه همکاری با تعاونی مسکن پتروشیمی تبریز.

حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند در پتروشیمی تبریز و دیدار با دکتر درفشی مدیرعامل پتروشیمی تبریز و عقد تفاهم نامه همکاری با تعاونی مسکن پتروشیمی تبریز

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20773
کد خبر
20773