حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در ابتدای آزادراه تبریز-سهند و بازدید از عملیات لوله گذاری جهت دفع آب های سطحی و تمهیدات لازم از طرف ایشان برای بهره برداری از آزادراه

حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در ابتدای آزادراه تبریز-سهند و بازدید از عملیات لوله گذاری جهت دفع آب های سطحی و تمهیدات لازم از طرف ایشان برای بهره برداری از آزادراه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22176
کد خبر
22176