حضور دکتر غیاثی مدیرکل املاک و امور ثبتی و حقوقی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در جمع کارکنان واحد املاک و امور حقوقی شرکت عمران شهر جدید سهند در معیت دکتر مصطفوی مدیرعامل ، دکتر پناهی و مهندس سعیدی اعضای هیئت مدیره و دکتر پاشازاده مشاور عالی مدیرعامل در امور حقوقی شرکت عمران شهر جدید سهند با هدف تحلیل و بررسی مسائل حقوقی و املاک و امور واگذاری شهر جدید سهند با نگرشی بر امکان و نحوه نقل و انتقال و تغییر مالکیت اراضی واگذار شده بر اساس قوانین ، مقررات و دستورالعمل های ابلاغی شهرهای جدید و جدیت و پیگیری کارگروه نظارت بر اجرای قراردادهای واگذاری در جهت رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و بازدید ایشان از آزاد راه تبریز-اندیشه-سهند و پروژه های عمرانی ، فرهنگی و اجتماعی شهرجدید سهند

حضور دکتر غیاثی مدیرکل املاک و امور ثبتی و حقوقی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در جمع کارکنان واحد املاک و امور حقوقی شرکت عمران شهر جدید سهند در معیت دکتر مصطفوی مدیرعامل ، دکتر پناهی و مهندس سعیدی اعضای هیئت مدیره و دکتر پاشازاده مشاور عالی مدیرعامل در امور حقوقی شرکت عمران شهر جدید سهند با هدف تحلیل و بررسی مسائل حقوقی و املاک و امور واگذاری شهر جدید سهند با نگرشی بر امکان و نحوه نقل و انتقال و تغییر مالکیت اراضی واگذار شده بر اساس قوانین ، مقررات و دستورالعمل های ابلاغی شهرهای جدید و جدیت و پیگیری کارگروه نظارت بر اجرای قراردادهای واگذاری در جهت رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و بازدید ایشان از آزاد راه تبریز-اندیشه-سهند و پروژه های عمرانی ، فرهنگی و اجتماعی شهرجدید سهند
.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21546
کد خبر
21546