حضور خودجوش شفیعی موسس باشگاه سبز اندیش و مسئول نظارت بر باشگاه‌های دوچرخه سواری آذربایجانشرقی و کرم زاده مربی دوچرخه سواری آذربایجانشرقی به همراه تیم دوچرخه سواری شرکت عمران شهر جدید سهند و دوچرخه سواران شهر جدید سهند و رکاب زنی در مسیرهای اختصاصی دوچرخه روزهای چهارشنبه هر هفته و دیدار با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند
در این دیدار دوچرخه سواران از حمایت‌های مدیرعامل شرکت عمران تقدیر نمودند.

حضور خودجوش شفیعی موسس باشگاه سبز اندیش و مسئول نظارت بر باشگاه‌های دوچرخه سواری آذربایجانشرقی و کرم زاده مربی دوچرخه سواری آذربایجانشرقی به همراه تیم دوچرخه سواری شرکت عمران شهر جدید سهند و دوچرخه سواران شهر جدید سهند و رکاب زنی در مسیرهای اختصاصی دوچرخه روزهای چهارشنبه هر هفته و دیدار با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند
در این دیدار دوچرخه سواران از حمایت‌های مدیرعامل شرکت عمران تقدیر نمودند.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23638
کد خبر
23638