✅ حضور خودجوش دوچرخه سواران گروه سبز اندیش به مدیریت مهندس شفیعی روزهای چهارشنبه هر هفته در شهر جدید سهند و حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت ترغیب و تشویق دیگر جوانان شهر در راستای تحقق شعار هر شهروند یک دوچرخه و دو بهتر از چهار

✅ حضور خودجوش دوچرخه سواران گروه سبز اندیش به مدیریت مهندس شفیعی روزهای چهارشنبه هر هفته در شهر جدید سهند و حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جهت ترغیب و تشویق دیگر جوانان شهر در راستای تحقق شعار هر شهروند یک دوچرخه و دو بهتر از چهار

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23574
کد خبر
23574