حضور آقای راحلی رئیس شورای اسلامی شهرستان اسکو در شرکت عمران و دیدار با آقای دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند

حضور آقای راحلی رئیس شورای اسلامی شهرستان اسکو در شرکت عمران و دیدار با آقای دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20139
کد خبر
20139