✅ در ادامه حرکت جهادی شرکت عمران شهر جدید سهند در راستای انجام عملیات آسفالت ریزی ، بازدید مستمر دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از روند کار

✅ در ادامه حرکت جهادی شرکت عمران شهر جدید سهند در راستای انجام عملیات آسفالت ریزی ، بازدید مستمر دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از روند کار

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23411
کد خبر
23411