با عنایت به گزارش منتشر شده در پیج مردمی سهند سیتی در خصوص تقدیر مردم شریف شهر جدید سهند از شرکت عمران بخصوص محله متخصصین ۲ در زمینه عملیات آسفالت ریزی ، ضمن قدردانی متقابل ، بر خود وظیفه دانسته ، اعلام داریم ؛ یکی از اهداف و برنامه های شرکت عمران شهر جدید سهند در سال ۱۴۰۰ ، جهاد پیاده روسازی و آسفالت ریزی محلات و خیابانهای شهر بوده و رسالت ما ارتقای کیفیت زندگی و آرامش و آسایش ساکنین می باشد . امید است در سایه تشویق‌ها و حمایت‌های مردمی و کوشا بودن شهروندان فهیم در حفظ و نگهداری شهر ، شهر زیبای سهند را همانند کوه زیبایش ، عروس شهرهای جدید ایران نماییم.

با عنایت به گزارش منتشر شده در پیج مردمی سهند سیتی در خصوص تقدیر مردم شریف شهر جدید سهند از شرکت عمران بخصوص محله متخصصین ۲ در زمینه عملیات آسفالت ریزی ، ضمن قدردانی متقابل ، بر خود وظیفه دانسته ، اعلام داریم ؛ یکی از اهداف و برنامه های شرکت عمران شهر جدید سهند در سال ۱۴۰۰ ، جهاد پیاده روسازی و آسفالت ریزی محلات و خیابانهای شهر بوده و رسالت ما ارتقای کیفیت زندگی و آرامش و آسایش ساکنین می باشد . امید است در سایه تشویق‌ها و حمایت‌های مردمی و کوشا بودن شهروندان فهیم در حفظ و نگهداری شهر ، شهر زیبای سهند را همانند کوه زیبایش ، عروس شهرهای جدید ایران نماییم.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23909
کد خبر
23909