جلسه کنترل پروژه در خصوص معرفی سامانه جدید تحت عنوان ” سامانه یکپارچه تحت وب کنترل پروژه های عمرانی ” با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، هیئت مدیره ، ذیحساب و همکاران مرتبط شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ سامانه مزبور این امکان را می دهد که علاوه بر ارائه بموقع گزارشات ، تمامی فرایندهای اجرایی پروژه های عمرانی کنترل گردیده و پیمانکاران را ملزم می نماید که صورت وضعیت پروژه خویش را به صورت الکترونیکی ارائه نموده و در مقابل نیز رسیدگی و پرداخت ها نیز بصورت الکترونیکی انجام گردد .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22081
کد خبر
22081