جلسه کمیته معماری شرکت عمران شهر جدیدسهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند، همکاران واحد شهرسازی جهت بررسی طرح پیشنهادی سردر ورودی باغ بهشت با رعایت اصول معماری ایرانی اسلامی در سالن جلسات شرکت عمران برگزار شد.

جلسه کمیته معماری شرکت عمران شهر جدیدسهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند، همکاران واحد شهرسازی جهت بررسی طرح پیشنهادی سردر ورودی باغ بهشت با رعایت اصول معماری ایرانی اسلامی در سالن جلسات شرکت عمران برگزار شد.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20907
کد خبر
20907