✅ جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ در شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص بررسی پرونده های موجود با حضور اعضای کمیته کمیسیون ماده ۵ شهر جدید سهند

✅ جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ در شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص بررسی پرونده های موجود با حضور اعضای کمیته کمیسیون ماده ۵ شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23413
کد خبر
23413