✅ جلسه کمیته سرمایه گذاری و مشارکت شرکت عمران شهر جدید سهند به ریاست دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای کمیته درخصوص تسهیل فرایند سرمایه گذاری مشارکتی شرکت عمران با اشخاص حقیقی و حقوقی و تهیه و جمع آوری اطلاعات اولیه 40 بسته سرمایه گذاری و مشارکت توسط واحد شهرسازی برگزار گردید .

✅ جلسه کمیته سرمایه گذاری و مشارکت شرکت عمران شهر جدید سهند به ریاست دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای کمیته درخصوص تسهیل فرایند سرمایه گذاری مشارکتی شرکت عمران با اشخاص حقیقی و حقوقی و تهیه و جمع آوری اطلاعات اولیه 40 بسته سرمایه گذاری و مشارکت توسط واحد شهرسازی برگزار گردید .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22351
کد خبر
22351