✅ جلسه کمیته سرمایه گذاری شرکت عمران شهر جدید سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای کمیته سرمایه گذاری شرکت عمران شهر جدید سهند تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید ؛

✅ انعکاس 12 بسته فرصت های سرمایه گذاری مطروحه در اولین همایش فرصت های سرمایه گذاری الکترونیکی شهر جدید سهند در وب سایت شرکت و چاپ مجلد محتوای آن
✅ تعریف و معرفی تعداد 40 بسته فرصت های سرمایه گذاری در دومین همایش
✅ تشکیل کمیته تعیین کاربری ها و قیمت گذاری ها
✅ مکانیابی و معرفی شهرک های جدید در استان

در این جلسه با اهدای لوح سپاسی از عوامل اجرایی اولین همایش الکترونیکی فرصت های سرمایه گذاری شهر جدید سهند تقدیر بعمل آمد.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22093
کد خبر
22093