✅ کمیته درآمد شرکت عمران شهر جدید سهند به ریاست دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص روند وضعیت درآمدهای شرکت عمران در 10 ماه گذشته از لحاظ نقدی و تهاتری مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید ؛

✅ مقرر گردید نسبت به برگزاری فراخوان مزایده در ماه های آتی اقدام گردد .
✅ مقرر گردید از سایر منابع درآمدی نسبت به تحقق صددرصدی درآمد اقدام گردد
✅ مقرر گردید درآمدهای حاصله برای تامین منابع و هزینه کرد در حوزه های فنی و اجرایی ، عمرانی ، خدمات شهری و توسعه شهر جدید سهند مصروف شود.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22363
کد خبر
22363