جلسه کمیته حمل ونقل و ترافیک شهر جدید سهند با حضور مهندس صدیقی مدیر حمل ونقل و ترافیک شرکت عمران ،نماینده محترم فرماندار شهرستان اسکو،سرهنگ داداشی رئیس راهنمایی و رانندگی شهرستان اسکو،مهندس عباس زاده نماینده شهرداری سهند،نماینده راهداری شهرستان اسکو و نماینده اتوبوس رانی کلانشهر تبریز در سالن کنفرانس شرکت عمران سهندبرگزار گردید.

جلسه کمیته حمل ونقل و ترافیک شهر جدید سهند با حضور مهندس صدیقی مدیر حمل ونقل و ترافیک شرکت عمران ،نماینده محترم فرماندار شهرستان اسکو،سرهنگ داداشی رئیس راهنمایی و رانندگی شهرستان اسکو،مهندس عباس زاده نماینده شهرداری سهند،نماینده راهداری شهرستان اسکو و نماینده اتوبوس رانی کلانشهر تبریز در سالن کنفرانس شرکت عمران سهندبرگزار گردید.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20218
کد خبر
20218