جلسه پیگیری زمانبندی اجرایی ۹۹ پروژه جدید سال ۱۳۹۹ با حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدیدسهند، معاونین و همکاران شرکت در محل دفتر مدیرعامل برگزار گردید.

جلسه پیگیری زمانبندی اجرایی ۹۹ پروژه جدید سال ۱۳۹۹ با حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدیدسهند، معاونین و همکاران شرکت در محل دفتر مدیرعامل برگزار گردید.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20249
کد خبر
20249