✅ جلسه پروژه های طرح اقدام ملی مسکن شهر جدید سهند با حضور مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره ، مهندس مددی معاون شهرسازی و معماری و مدیر طرح اقدام ملی مسکن ، مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند ، مهندس وکیلی شهردار ، مهندس سلامی رییس نظام مهندسی ، مهندس اکبری رییس اداره گاز ، نماینده آب و فاضلاب شهر جدید سهند ، مهندس خباره مدیر فنی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگان ، مشاورین و پیمانکاران طرح اقدام ملی مسکن شهر جدید سهند در خصوص بررسی برای حل مشکلات اخذ مجوز از شهرداری و نظام مهندسی برای پروژه های طرح اقدام ملی و ارائه پیشنهادات و راهکارهای لازم و تبادل افکار جهت تسریع در فرایند اخذ مجوز نقشه و تایید نقشه های پروژه ها در نظام مهندسی شهر جدید سهند و تسهیل فرایند اجرای پروژه ها

✅ جلسه پروژه های طرح اقدام ملی مسکن شهر جدید سهند با حضور مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره ، مهندس مددی معاون شهرسازی و معماری و مدیر طرح اقدام ملی مسکن ، مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند ، مهندس وکیلی شهردار ، مهندس سلامی رییس نظام مهندسی ، مهندس اکبری رییس اداره گاز ، نماینده آب و فاضلاب شهر جدید سهند ، مهندس خباره مدیر فنی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگان ، مشاورین و پیمانکاران طرح اقدام ملی مسکن شهر جدید سهند در خصوص بررسی برای حل مشکلات اخذ مجوز از شهرداری و نظام مهندسی برای پروژه های طرح اقدام ملی و ارائه پیشنهادات و راهکارهای لازم و تبادل افکار جهت تسریع در فرایند اخذ مجوز نقشه و تایید نقشه های پروژه ها در نظام مهندسی شهر جدید سهند و تسهیل فرایند اجرای پروژه ها

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22940
کد خبر
22940